Balans i vardagen 
v 32
5/8-10/8I den stressade tid vi lever i behöver vi ibland redskap för att komma till ro och därigenom få ökad självinsikt.

Kursen riktar sig till människor i vuxen ålder och bygger på yoga, andningsövningar, Mindfulness, ACT och reflektioner.
För att delta i kursen krävs inga förkunskaper, utom ett intresse av att minska sin stress, öka sitt välbefinnande och sin förståelse för sig själv.
Man kan därmed få en bättre balans i livet.Monica Fridberg
070 438 04 60
mtfridberg@gmail.com