Allmän
Kurs -
ett annat sätt att plugga

Stensunds allmänna kurser tar som utgångspunkt varje individs unika förutsättningar. Målet är att den studerande skall utvecklas som människa och höja sin allmänbildning.

Den allmänna kursen är uppdelad på sådant sätt att du under halva tiden ägnar dig åt studier i ”gymnasiegemensamma ämnen” och under återstående tid åt profilämnet.
Du kan välja på fyra olika profiler;  Polisförberedande, Äventyr & Träning, Beteendevetarlinjen och Livslinjen.
Läsåret 2018/2019 börjar 21 augusti 2017.
Prova-på-dagar: 21-23 mars 2017

Vi erbjuder följande gymnasiegemensamma ämnen:
Svenska 1,2 och 3
Engelska 5,6 och 7
Matematik 1b, 2b och 3b
Samhällskunskap 1b och 2
Naturkunskap 1b och 2
Religionskunskap 1 och 2
Historia 1b

Behörighet till högskola
Många elever utnyttjar dessutom möjligheten att få behörighet för högskolestudier.
Du får inga betyg när du studerar på folkhögskola, men som studerande på allmän kurs får du ett samlat STUDIEOMDÖME från alla dina lärare som du kan använda när du söker till högskolan.

Läs mer om regler för behörigheter och studieomdöme på folkhogskola.nu

 På Stensunds folkhögskola gäller att du ska ha minst 80% närvaro för att vara berättigad till omdöme och behörigheter.
 

Plugga upp dina betyg i en lugn, trygg och härlig miljö där du får ägna dig åt det du är intresserad av.

Har du inga bra gymnasiebetyg?
Är plugga på distans inget för dig?

Kom till oss, här får du chansen utifrån dina förutsättningar och behov att fixa dina behörigheter.