Vill du jobba med människor?

Är din framtidsdröm att bli beteendevetare, psykolog, socionom, lärare eller att
arbeta inom vården?
Är du nyfiken på hur vi som människor utvecklas, förändras och växer?
Behöver du förbättra din kompetens för studier på högskola eller universitet?

Allmän kurs Beteendevetare
Längd: 1 läsår
Kursstart: 21 augusti 2018
Senast ansökan:
11 augusti 2018
Ansvarig lärare: Anette Berntsson
(anette.berntsson@stensund.se)
Kostnader: Kurslitteratur, resor, studiebesök m.m. 4-5.000 kronor.

Kurstid: 21 aug 2018 - 7 jun 2019 

Prova-på-dagar: 10-12 april 2018
Klicka här för mer info om prova på


 Profildelen:
 •Psykologins grunder – en översikt.
•”Från vaggan till graven” – utvecklingspsykologi.
•Socialpsykologi och sociala problem
•"Diagnoser till döds" - psykiatri
•Specialarbete – individuellt val av fördjupning.
•Samtalsgrupp – personlig utveckling.
•Droger och missbruksbehandling
•Stresshantering och mindfulness
•Samtalsmetodik och MI (motiverande samtal)
•Skapande verksamhet
•Nätverksarbete
•Anknytning och mentalisering
BBIC (barnets behov i centrum)Vad innehåller kursen? 
Hälften av arbetsveckan (ca.15 lektioner) ägnar du åt att läsa gymnasiegemensamma ämnen. Här väljer du själv ämnen och komponerar din egen studieplan beroende på dina behov av behörigheter. 

Hos oss kan du få alla behörigheter och chans att söka i en egen kvotgrupp till högskolan!