Bli en förändringsledare för hållbar mat i storkök

Diet for a Green Planet

Behörighet: 
Kursen är utformad för er som arbetar inom eller i anknytning till storkök i offentlig eller privat regi. Kursen är applicerbar på olika yrkesroller, såväl praktiska som administrativa - Du kan nämligen välja att arbeta med allt ifrån att utforma menyer till att uppdatera styrdokument.

Andra roller inom mat och miljö har dock också behörighet, t.ex. politiskt aktiva som vill bättra på sina kunskaper om maten som ett miljöverktyg. 

Om kursen: 
Diet for a Green Planet är ett vedertaget måltidskoncept som med stor framgång bygger ett hållbart livsmedelssystem från bord till jord. Kursen Diet for a Green planet syftar till att ge varje deltagare kunskaper att servera medveten mat som gynnar utvecklingen av hållbara jordbruk, hav och hälsa i Sverige. Innehåll och utformning är praktiskt planerade och kursmomenten appliceras på den egna verksamheten. Allt ifrån val av råvaror till organisatoriska förändringar och administrativa utmaningar såsom upphandlingsregler behandlas i kursen. Ett stort utbyte mellan deltagarna i kursen - i form av synergier och samarbeten - medför också ett stort mervärde. Vi rekommenderar varmt att två eller fler medarbetare från varje verksamhet deltar för att förankra förändringsarbetet. 

Kursen hålls av oss på BERAS ihop med samarbetspartners. Vi står själva för undervisningen och är handledare i det förändringsarbete som du som kursdeltagare väljer att initiera i din verksamhet under kursens gång. Kursmomenten är utformade för att integreras i den verksamhet du representerar och blir således ett självklart startskott och stöd i förändringsarbetet i just din organisation. Kursen innebär alltså att ni kan komma igång med förändringsarbetet direkt - eller få en rejäl skjuts framåt i det förändringsarbete ni redan driver. 

Välkomna till kursen Diet for a Green Planet - tillsammans bygger vi bit för bit ett hållbart livsmedelssystem. 

Litteratur/film: Diet for a Green Planet, Östersjövänlig mat i praktiken, Vi delar ett hav, Morgondagens Jordbruk, dokumentärfilmer på olika teman för hållbar mat, m.m.

Tid: Distansstudier på deltid 50% 
(motsvarar ca. 8 timmars studietid/vecka)

15 augusti 2018 – 15 april 2019
Träff 1: 15-16 augusti, Intro, Stensunds Folkhögskola
Träff 2: 20-21 september, Studiebesök till gårdar och kök, Sörmland
Träff 3: 1-2 nov, Introduktion till Fördjupnings- och förändringsarbete
Träff 4: 17-18 april, Avslutning, Stensund

Ansvarig lärare: Hans von Essen & Hanna Nathaniel
hans@berasinternational.se, hanna@berasinternational.se
073 562 77 38, 070 757 90 87

Ansökan: Via länken nedan eller klicka här

Du behöver inte bifoga betyg eller referenser, berätta bara kort om dig själv, varför du vill gå kursen och hur den skulle gynna dig. 

Kostnader: Kursen är avgiftsfri men en kostnad för studieresor, kost och logi vid sammankomster tillkommer och uppgår till ca. 5000 kr totalt för samtliga 4 kursträffar. Logi/övernattning är valfritt och kostnaden utan övernattningar uppgår till ca 2000 kr. Kursen är studiemedelsberättigad.

Om Beras
BERAS, Building Ecological Recycling Agriculture and Societies, var ursprungligen ett omfattande forskningsprojekt om kretsloppsjordbruk som resulterade i måltidskonceptet Diet for a Green Planet, vilken la grunden för Södertälje kommuns prisbelönade arbete med hållbar mat – ett arbete som uppmärksammades internationellt och ledde till att Diet for a Green Planet blev antagen som en modell i FN:s tioåriga program Sustainable Food Systems Programme.
 

Bilderna är från Varma kök, Skillebyholm, www.varmasverige.se som är en samarbetspartner i kursen. 
 

Diet for a Green Planet

Vill du göra din organisation till en del av lösningen på framtidens hållbara matsystem? Välkommen till kursen som kombinerar grundliga kunskaper om hållbar mat med förändringsledning av storkök.

Bilderna är från Varma kök, Skillebyholm, www.varmasverige.se som är en samarbetspartner i kursen.