Bli en förändringsledare för hållbar mat i storkök

Diet for a Green Planet

Behörighet:
Kursen är utformad för er som arbetar inom eller i anknytning till storkök. Annan roll inom mat och miljö har dock också behörighet.
Litteratur/film: Diet for a Green Planet, Morgondagens Jordbruk, m.m.

Tid: Distansstudier på deltid 50%
(motsvarar ca. 8 timmars studietid/vecka)
April 5 – 11 Dec, 36 veckor, varav tre kursträffar.

Träff 1: 5-6 april, Intro, Stensunds Folkhögskola
Träff 2: 12-13 juni, Gårdsbesök, Södermanland
Träff 3: 5-6 september, Sammankomst, Stensund
Träff 4: 10-11 december, Avslutning, Stensund

Ansvarig lärare: Hans von Essen & Hanna Nathaniel
hans@berasinternational.se, hanna@berasinternational.se
073 562 77 38, 070 757 90 87

Ansökan: Senast 30 mars via länken nedan eller klicka här

Kostnader: Kursen är avgiftsfri men en kostnad för studieresor, kost och logi vid sammankomster tillkommer och uppgår till ca. 5000kr totalt för samtliga 4 kursträffar. Kursen är studiemedelsberättigad.


Diet för a Green Planet syftar till att ge varje deltagare kunskap att utforma meny och administration för att servera hållbar mat av högsta kvalitét. Målet är att storkök ska gynna utvecklingen av kretsloppsjordbruk och hälsa i Sverige, genom stegvisa förändringar i den egna verksamheten. Innehåll och utformning är praktiskt planerade och kursmomenten appliceras på den egna organisationen. Kursen är en plattform för ett gemensamt lärande sinsemellan deltagarna som lockar fram nya idéer till egna köken.    

Om Beras

BERAS, Building Ecological Recycling Agriculture and Societies, var ursprungligen ett omfattande forskningsprojekt om kretsloppsjordbruk som resulterade i måltidskonceptet Diet for a Green Planet, vilken la grunden för Södertälje kommuns prisbelönade arbete med hållbar mat – ett arbete som uppmärksammades internationellt och ledde till att Diet for a Green Planet blev antagen som en modell i FN:s tioåriga program Sustainable Food Systems Programme.

Hemsida
www.beras.eu samt www.berasinternational.se
Facebook https://www.facebook.com/berasinternational/

Diet for a Green Planet

Vill du göra din organisation till en del av lösningen på framtidens hållbara matsystem? Välkommen till kursen som kombinerar grundliga kunskaper om hållbar mat med förändringsledning av storkök.

Foton: Varma kök