Gör skillnad.

Behöver du komplettera dina gymnasiestudier för att komma in på Polishögskolan? Vill du läsa kriminologi, sociologi, psykologi och juridik samtidigt som du jobbar på att bli i fysiskt toptrim? Då är Allmän kurs polisförberedande kursen för dig!

Allmän kurs Polisförberedande
Längd: 1 läsår
Kursstart: 22 augusti 2017
Ansökan: senast 31 maj 2017
Sen ansökan: Kontakta ansvarig lärare för kursen
Ansvarig lärare: Tommy Fogelberg tommy@stensund.se
Prova-på-dagar: efter överenskommelse
Kostnad: Kurslitteratur, studieresa mm. Beräknas kosta 4-5000 kr.
Kurstid: 22 aug 2017 - 1 jun 2018
Prova-på-dagar: 21-23 mars 2017


Profilen
Att vara polis, etik, arbetsförhållanden
 Människan och nätverkssamhället
Kriminologi och kriminalitet som livsstil
Fysträning och teori i träningslära, kost och stresshantering
Kommunikation, intervjustrategi och ledarskap
Rättsvård, översikt över de rättsvårdande myndigheternas arbete, påföljdssystemets uppbyggnad
Svenska, juridiskt språk, att skriva rapport
Utvecklings- och socialpsykologi
Drogberoende och behandling, droger och beteende, internationell drogtrafik

Vad innehåller kursen?
Under kursens gång får du inblick i polisyrket genom bland annat föreläsningar, studiebesök, diskussion, värderingsövningar och eget arbete i valfritt ämne. Dessutom ingår en femdagars studieresa. Parallellt med profilämnen läser du gymnasiegemensamma ämnen. Det tar halva kurstiden. Läs mer om gymnasiegemensamma ämnen på folkhogskola.nu!

Antagningskriterier
Vi som arbetar i profilen välkomnar alla sökande som är studiemotiverade och positiva till personlig utveckling och siktar på fortsatta studier på Polishögskolan eller liknande högskoleutbildning. Vi prioriterar sökanden som ännu inte har uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier.