Vill du hjälpa människor?

 Vill du bli socialpedagog med möjlighet att arbeta professionellt med behandlingsarbete
inom behandlingshem, öppenvård eller förebyggande verksamhet?
Då är det här din yrkesutbildning! 

Socialpedagog
Längd: 4 terminer
Kursstart: 21 augusti 2018
Ansökan: Senast 11 maj
Antagningskriterier: se nedan
Ansvarig lärare: Madeleine Söderström, madeleine.soderstrom@stensund.se
Prova på: efter överenskommelse
Kostnader: Kurslitteratur, material, studieresa mm. Beräknas kosta 10 000 kr.
21 augusti 2018- Början av juni 2020


Socialpedagogutbildningen
Välkommen till en fyraterminers yrkesinriktad utbildning som ger dig kunskaper och kompetens till ett professionellt behandlingsarbete inom behandlingshem, öppenvård, skola, förebyggande verksamhet etc.
På vår Socialpedagogutbildning (förut kallad behandlingspedagogutbildning) får du de viktigaste och senaste verktygen för att arbeta med människor som har psykosociala problem. Bl.a. ingår

 • ART (Aggression Replacement Training)
 • KBT (Kognitiv BeteendeTerapi)
 • MI (Motivation Intervju)
 • BBIC (Barnets Behov i Centrum, utredningsmetodik inom socialtjänsten)
 • Psykiatri
 • Psykologi
 • Familje- och nätverksarbete
 • Anknytningsteori
 • Systemteori
 • Kriminalitet
 • Sociallagstiftning
 • Socialpolitik
 • Beroendeproblematik
 • Dokumentation

Du kommer att få teoretisk kunskap men också öva dig i olika behandlings- och samtalsmetoder. Du får dessutom många möjligheter till personlig utveckling, till att möta dig själv, dina värderingar samt ditt förhållningssätt gentemot andra människor.

En studieresa till San Patrignano, Italien, där ett unikt miljöterapeutiskt projekt har funnits i många år, ingår i utbildningen. Den första och andra terminen är vi mest på Stensund, förutom två veckor då fältstudier bedrivs. Gruppen svetsas ihop av gemensamma upplevelser som segling och vandring på Sörmlandsleden. Termin tre består av praktik på heltid. Termin 4 fokuserar vi på praktisk metodik utifrån vad vi läst tidigare terminer.
Vår grundsyn är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Vi ger dig en bred kunskap om olika teorier och metoder i behandlingsarbete.
Ring oss för mer information! Välkommen!
 
Hur lång är kursen?

Fyra terminer.
 
När måste jag ansöka?

Senast den 11 maj 2018.
 

utbildningar

äventyr & träning

profildagar

båtbyggarlinjen

socialpedagog

hälsocoach

uppdragsutbildning

byfa

etableringskurs

sommarkurser 2017

konferens & fritid

restaurang

camping

gästhamn

hitta hit

frisksportförbundet

alkohol- och drogpolicy