Mesut: ”Jag är som en wettextrasa 

– jag suger åt mig allt!”
 
Mesut Sener är en fyrtiotvåårig trebarnsfar som valt att investera i sig själv och utbilda sig till socialpedagog. Han jobbade på behandlingshem och hade en distansutbildning i bagaget, men kände att han ville ha mer kunskap. Mesut ville studera på heltid och tog tjänstledigt för att gå på Stensund. Lite nervöst var det allt. Med sin trassliga bakgrund med missbruk och kriminalitet kände han sig osäker trots att han varit drogfri i 13 år. "Jag tvivlade på att jag skulle kunna vara social med vanligt folk", säger han. Men han gick emot sina rädslor och har utvecklats massor. "Allt vi gör är spännande. Jag är som en wettextrasa - jag suger åt mig allt!, berättar Mesut. Det han lär sig på Stensund blir redskap som han kan använda både i arbetslivet och hemma i familjen. Självkänslan har växt och han har fått mycket bekräftelse. "Jag har fattat att jag är en tillgång!" Det är en bred utbildning som bl.a. innehåller KBT, MI och anknytningsteori. Mesut, som aldrig gjort en läxa i hela sitt liv, sitter hemma och pluggar om kvällarna. Hans beteende har smittat av sig på barnen. "De ser att jag pluggar och då förstår de att det är något normalt. Hur mycket kan man utvecklas? Jag tror inte att det finns något stopp!" säger Mesut lyckligt.