Vill du bli inspirerad?

Vårkurs Världsmusik
Längd: 1 termin
Kursstart: 8 Januari 2019
Ansökan: Öppen för ansökan - löpande antagning
Antagningskriterier: se nedan
Kursansvarig: Ale Möller
Huvudlärare: Ale Möller
Sista ansökningsdatum: 15 november


Kursen utgår hela tiden från det praktiska musicerandet i små eller större ensembler. Fokus ligger på arrangering, komposition, improvisation och scenisk medvetenhet.
Teoriundervisningen har alltid sin startpunkt i den praktiska verkligheten. Vi skall skaffa oss de användbara verktygen. Mycket verkstad! 
 
Du kommer att lära dig det som gör dig till en uppskattad bandmedlem, men du skall också kunna ta kapellmästar-rodret om det behövs.
Du skall bli bli grymt säker på att direkt kunna höra olika skalor, tonplatser och ackord, och veta de musikaliska konsekvenserna av dessa.
Du skall öva att snabbt känna igen och kunna använda alla de spännande rytmer som finns i musik från olika delar av världen. Inte bara känna igen dem med huvudet utan verkligen få in dem i hela kroppen.

”VERKTYGSLÅDAN”

”Jag upplever att många musikanter, även på hög nivå, lider av att sakna en del grundläggande kunskapsverktyg. Det handlar om verktyg som behövs för att kunna känna sig trygg och fri i musikaliska möten, där osäkerhet i stället ofta lägger sig i vägen för spelglädjen. Många kommer på samma sätt inte över tröskeln till att improvisera eller komponera egen musik, men även här handlar det om samma verktyg. Alltså handlar den här kursen egentligen om att ta makten över sitt eget musikanteri!”
 
VEM ÄR DU?


Kursen riktar sig till:
* Dig som redan lever på hel- eller deltid av din musik
•  Du som har en bra nivå på ditt instrument och en genremässig förankring.
•  Du som vet att du redan kan mycket, men som också vet att du har luckor i ditt kunnande som du längtar efter att ta tag i.
•  Du som är sugen på att kunna använda din musik i nya sammanhang
•  Du som behöver tid och inspiration för träning och eget övande.
 
OBS: Du behöver inte vara en renodlad folkmusiker för att gå kursen. Du kan tex vara en ”folkmusikintresserad jazzmusikant”, eller en ”popmusiker som vill kunna spela afro och polska”.
 
TIDER
Kursens ramtider är 8 januari - 1 juni (2018). För att underlätta för dig att hålla kontakten med dina vanliga spelsammanhang sker kursen i tre olika former:
1  Gemensamt arbete på Stensund
2  Distansarbete med en digital mötesplats på internet
3  Praktikperioder med plats för turnérande 
 
Arbetet fördelas mellan en bas av grundträning med Ale Möller och perioder av längre eller kortare gästlärarbesök hämtade från hans stora kontaktnät.
Kursen är avgiftsfri, men om du vill bo på skolan betalar du för logi och mat.
Undervisningsspråk blir svenska och engelska.
 
ANSÖKAN sker genom ett personligt brev där du berättar om dig själv, samt ett filmat spelprov på c:a 6-10 min. Du kan ev. bli kallad till spelprov inför jury på Stensund. 

Kriterier för antagning
Kursen är en fortbildningskurs för yrkesarbetande folk- och världsmusiker, med inriktning på redskap för kulturella möten.
Du skall vara helt- eller delvis yrkesverksam alternativt gå musikerutbildning på (eller motsvarande) musikhögskola
Eftersom vi arbetar mycket i ensembler kommer viss hänsyn tas till vilka instrument som prioriteras vid urvalet.

Sista datum för ansökan: 15 november

Vårkursen