Inbjudan att gå med i 100-klubben! 

100-Klubben bildades av Svenska Frisksportförbundet för att få in extra medel till underhållet av Stensund för att bevara och förbättra fastigheterna. 
Då vi i dagsläget står inför stora och dyra renoveringar av bl.a. köket, skolbyggnaden och elevboendet så är vi i stort behov av att få in medel för detta. 

Du som medlem i Svenska Frisksportförbundet, Frisksportens Ungdomsförbund eller som nuvarande eller tidigare elev/lärare inbjuds nu till 100-klubben för att hjälpa till att bidra till Stensunds bevarande som en fantastisk miljö för lärande och rekreation. 

Tanken med 100-klubben är att man avsätter 100 sek/månad, och betalar in det till plusgiro 25987-9. Förhoppningsvis blir vi många som deltar vilket bidrar till att det kommer in mycket pengar till Stensund och fastigheterna. Vill man så är man givetvis fri att sätta in ett större eller mindre belopp per gång. Om man istället vill sätta in ett engångsbelopp så är det också möjligt, alla bidrag är välkomna. 
De medel som kommer in till 100-klubben kommer att hanteras av styrelsen för SFF, FUF och Stiftelsen Frisksportgården och användas för underhåll av Stensunds fastigheter och anläggning. 

Stensund 2019-09-19 
Peter Hjortsten - Ordförande Stiftelsen Frisksportgården
Mats Johansson - Ordförande SFF 
Erik Schooner -  Ordförande FUF