Alkohol och drogpolicy

Stensund har en lång och framgångsrik historia som drogfri folkhögskola. Genom att vi lever efter vår drogpolicy kan vi bjuda våra elever på en drogfri miljö där alla kan få de bästa förutsättningarna för en god trivsel och för att växa som människa.

Därför gäller följande:
1. All droganvändning är förbjuden på Stensunds område. Vi har nolltolerans för droger. Alkohol räknas som en drog. Förbudet avser alla drycker som innehåller alkohol, exempelvis även lättöl och cider som innehåller alkohol.

2. Det är otillåtet att befinna sig på Stensunds område om man är påverkad av droger. Det gäller även om man är påverkad av droger som man tagit utanför Stensunds område.

3. På Stensunds område är det inte heller tillåtet att ta in eller förvara droger (inklusive alkohol).

4. Drogpolicyn gäller i alla Stensundssammanhang. Med Stensundssammanhang menar vi alla evenemang och arrangemang (tex. resor, studiebesök, teater mm.) som organiseras av skolan även när dessa sker utanför skolans område.

5. Receptbelagda läkemedel skall tas enligt den ordination som receptet anger. Överdosering av receptbelagda läkemedel eller  icke receptbelagda läkemedel räknas som drogmissbruk och är förbjuden.

6. Frånvaro från undervisningen på grund av droganvändning är inte tillåten.

Läs gärna mer på vår Facebooksida - där ligger en artikel från tidningen Folkhögskolan där några elever och lärare förklarar mer!