Mindful Yoga - för kroppen och sinnet
v 32
4/8-9/8


I den stressade tid vi lever i behöver vi ibland redskap för att komma till ro och därigenom få ökad självinsikt. 
Kursen bygger på yoga, avslappning, andningsövning, mindfulness, ACT och reflektioner. Du kan öka ditt välbefinnande och din förståelse för dig själv och därmed få en bättre balans i livet.Monica Fridberg
070 438 04 60
mtfridberg@gmail.com