Mandalamålning
4 aug till 10 aug


Mandalamålning kan göras enbart för glädjen och tillfredsställelsen i att med färg och form skapa ett vackert och harmoniskt konstverk. 
Det kan också vara ett redskap för djup helande, ett sätt att komma närmare vårt eget unika centrum. 
Vi skapar tillsammans en cirkel där vi ges utrymme att dela tankar, känslor och reflektioner som dyker upp under målandet.
Kursen är öppen för alla, med eller utan erfarenhet av målning.
Välkommen på en kreativ upptäcksfärd i färg och form!

Erik Grind 070-591 23 78
erik.grind@telia.com
och
Ann-Mari Grind 
073-525 15 54,
www.mandalas.nu