Vedic Art
23/6 - 29/6


Öppna upp till ditt inre och måla utan krav.
Vedic Art är ett mycket tillåtande måleri där vi arbetar efter 17 principer. 
Dessa principer berör livet lika mycket som måleriet. Här ställs inga krav på att du ska kunna perspektiv eller proportioner. 
Vi låter helt enkelt färgerna bilda former fritt och kravlöst.
Här får du verktygen som hjälper dig att komma i kontakt med din inre kärna. 
Du kommer kunna skapa en kommunikation med dig själv genom bildskapandet utan pekpinnar. 
Låt det lekfulla blomma och öppna upp för det kreativa och glädjefyllda! Konst och liv hör ihop. 
Det största konstverket, mästerverket, som vi skapar är vårt eget liv och vad vi gör av det.

Ingrid Lidstrand Bruhn
keramiker,konstnär och pedagog med verkstad i Nyköping
073-805 01 73
ingridlidstrandbruh@hotmail.com