Rektor/verksamhetschef till Stensund


Stensunds Folkhögskola söker en dynamisk ledare som vill driva verksamheten framåt och tillsammans med ett 30-tal engagerade medarbetare vidareutveckla en
drogfri utbildnings- och mötesplats i en fantastisk miljö.
Verksamheten består i första hand av folkhögskoleutbildningar, men den innefattar
även sommarkurser, kurser för nyanlända, konferensverksamhet mm.

Ditt arbete
Du får, i nära samarbete med Stiftelsen  Frisksportgården och Svenska
Frisksportförbundet, ansvara för utvecklingen
av folkhögskolan, kursverksamheten och våra
övriga verksamheter. Du skall bevara och stärka vår position som utbildningsgivare och kunskapscenter inom våra huvudområden hälsa och folkbildning.
Du går i spetsen för vår marknads- och
försäljningsutveckling och bibehåller och
utvecklar ett starkt nätverk för Stensunds
olika verksamhetsområden. Basen för verksamheten är Stensund, målet är att utveckla verksamheten både
ekonomiskt och innehållsmässigt.

Du löser dina uppgifter i samarbete med 30
högt kvalificerade och motiverade
medarbetare. Du är tydlig som ledare och
förebild, omsorgsfull och utvecklar den
kompetens som gör att skolan blir
framgångsrik och når sina mål.
Du säkerställer en långsiktigt hållbar
utveckling av anläggningen.

Din profil
Du har en god kunskap om föreningsliv, ideellt arbete, folkbildnings- och folkhögskoleverksamhet. Du delar Svenska Frisksportsförbundets grundläggande
värderingar. 
www.frisksport.se

Din ledarstil är öppen, du har lätt för att skapa
kontakter och du är en god förhandlare. Ditt
engagemang smittar och du skapar teamanda.

Du kan både ta strategisk höjd och vara
operativ i vardagen. Du är handlingskraftig
och kan gå från ord till handling. Du har akademisk utbildning och flerårig erfarenhet som verksamhetsledare med både
personellt och ekonomiskt ansvar. Genomförd rektorsutbildning är en merit. Du tycker om att arbeta med den mångfald av människor man möter på en folkhögskola. Då vi är en internatfolkhögskola med många fastigheter är det meriterande om du har
erfarenhet av fastighetsfrågor.

Välkommen
Välkommen att söka ett utmanande
ledaruppdrag med stort ansvar och goda
möjligheter att göra skillnad. Du arbetar direkt mot Stiftelsen Frisksportgårdens styrelse som är tillsatt av
Svenska Frisksportförbundet. Tjänsten är placerad på Stensund i Trosa kommun.

Önskar du veta mer är du välkommen att kontakta styrelsens ordförande Peter Hjortsten på peter.hjortsten@frisksport.se eller på 070-666 42 63.

Ansökan
Din ansökan skickar du senast den 10:e april,
märkt;
"Rektor Stensund", till:
peter.hjortsten@frisksport.se

eller till 

Stiftelsen Frisksportgården
c/o Peter Hjortsten
Kummelnäsvägen 28
132 37 Saltsjö-Boo