Schoolsoft

Stensunds Folkhögskola använder systemet SchoolSoft för elevadministration, där både elever och personal kan logga in för att komma åt schema, frånvarohantering, skolkalender och annat.
 

Logga in i School soft