Authentic women
En kurs för
kvinnor

Alla människor, oavsett kön, har en maskulin och en feminin del i sig. Kvinnor i dagens Sverige är mycket självständiga och kunniga. Vi kan fixa allt ifrån familj och hushållsarbete till karriär och företagande. Som följd hamnar vi till stor del i den maskulina delen av oss själva, med mycket ”görande” – fatta beslut, organisera o s v. Det handlar om riktning, att få saker och ting gjorda. Den feminina delen, ”varandet”, blir lätt bortprioriterat. Där har vi (bland annat) det mjuka, följsamma, intuitiva och omhändertagande. Vi har kontakt med vårt inre och njuter av livet.

På den här kursen ska vi ta hand om det mjuka i oss, för att uppnå balans. Vi skapar en trygg oas som är öppen och tillåtande. En plats där vi kan slappna av och lämna rum för öppenhjärtiga samtal. Vi utforskar olika nyanser av vår kvinnlighet och provar övningar som uppmuntrar till självläkning. Det är en inbjudan att släppa taget om begränsande mönster, för att bli mer av den du är.

Du erbjuds rörelse i form av ex. yoga, qi gong och dans. Vi mediterar och andas för att stärka kontakten med vårt inre, höja volymen på livsenergin och släppa taget om spänningar. Det blir övningar som stärker kontakten med din feminina essens. Du blir mer kreativ och sensuell. Din självkärlek fördjupas, liksom omtanken om dig själv och andra.

Målsättning
  • Lära dig att höja, lagra och hushålla med din livsenergi
  • Fördjupa din självkärlek och därmed öka förmågan att sätta gränser och ta ansvar för dina egna behov
  • Lära dig skillnader mellan maskulint och feminint för ökade färdigheter i dina relationer
  • Få en gedigen verktygslåda för att ta hand om din helhetshälsa och skapa en mer välfungerande vardag
  • Läka sår och släppa taget om begränsande mönster för ett mer integrerat och varaktigt välbefinnande
  • Stärka kontakten med den feminina essensen och bli mer balanserad, glädjefylld
  • Kunskap i naturlig stress-hantering
Antagningsprocessen
Om det är fler sökande än platser kommer vi att göra ett urval baserat på ditt personliga brev och eventuella samtal/telefonsamtal, och våra kriterier för urvalsprocessen ser ut som följer.

Våra urvalskriterier är:
-Hur motiverad du är till utbildningen, vilka mål du har med att gå kursen,
-Vilken utvecklingspotential du har, vilka “steg” du önskar ta.
-Hur mycket vi tror att du kan tillgodogöra dig utbildningen.
-Vilken förmåga du har att reflektera över din egen roll i gruppen.

Fakta
Kurstid: 3 september – 17 december 2018
Studietakt: 50 % vilket motsvarar 10 timmars studier i veckan
Studieform: Distanskurs med en träff per vecka , måndagar 18:00 – 21:00 på Stensunds Folkhögskola
Sista anmälningsdag: Öppen för ansökan via stensund@stensund.se eller mia_massage@hotmail.com )
Antal studieplatser: 15
Frågor kontakta: Mia Larsson 076 – 272 39 14 (kursansvarig)