Antagning

Ansökningskrav
Du måste skicka in en fullständig ansökan, bifoga personbevis, referens  och gärna ett foto av dig själv. Bifoga också sådant som du tycker vi behöver veta i form av betyg, CV, arbetsintyg, mm.
Det viktigaste är dock att du skriver ett personligt brev där du beskriver dig själv, din bakgrund, dina erfarenheter och varför du vill gå båtbyggarutbildningen hos oss. Beskriv gärna dina förväntningar på dig själv och på oss, dina goda egenskaper och dina utmaningar inför båtbyggaråret.

Antagningsprocessen
Efter att du skrivit ett personligt brev, varit på besök (kontakt) och haft en intervju med oss så överväger vi och gör ett urval.

Våra urvalskriterier är:

  • -Hur motiverad du är till utbildningen, vilka mål du har med att gå kursen,
  • -Vilken utvecklingspotential du har, vilka “steg” du önskar ta.
  • -Hur mycket vi tror att du kan tillgodogöra dig utbildningen.
  • -Vilken förmåga du har att reflektera över din egen roll i gruppen.
  • -Kunna se andras behov och ta hänsyn till dem.
  • -Kunna ge andra utrymme.
  • -Att ha behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder

samt hur mycket vi kan leva upp till dina förväntningar.
Vi antar sökande löpande så platserna på kursen kan ta slut innan sista ansökningsdatum. Vi räknar med 16 deltagare.

Bekräftelse på plats på kursen:
Om du blir antagen får du ett brev där du skriftligen skall bekräfta att du tackar ja eller nej till erbjuden plats samt ja eller nej till erbjuden reservplats. Om du tackar ja till erbjuden plats ska du dessutom betala in “anmälningsavgiften”, som för närvarande är 750 kronor.
När vi har fått in din skriftliga bekräftelse samt din betalning så har du din plats på båtbyggarutbildningen säkrad.
Antagningen görs av ansvariga lärare på utbildningen. Om du inte blivit antagen och tycker att skolans beslut har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor.