Kursplan


Kursens syfte och mål

Båtbyggarskolans målsättning

 • -Att du utvecklar tillit till dig själv - som hantverkare och människa
 • -Att du erövrar kompetens som hantverkare
 • -Att du utvecklar självkännedom. Att vilja veta vem du är, dina svaga och starka sidor.
 • -Att du utvecklar social kompetens - Kunna uttrycka dina tankar och känslor. Kunna lyssna till och förstå andra
 • -Att du stärker viljan - Hitta din kraft och kreativitet för att komma vidare när du får problem och motstånd
 • -Att du får mod och styrka att våga leva det liv du vill leva. Själv eller tillsammans med andra


Kursplan
 

 • Seglingsförberedelse, säkerhet på sjön   5 dagar
 • Långsegling, friluftsliv, sjömanskap mm     10 dagar
 • Maskinutbildning, verkstadsmaskiner, handmaskiner   2 dagar
 • Finsnickeri, verktygsskåp, småbåtssegling 10 dagar
 • Praktiskt båtbyggeri, kölsträkning, bordläggning,
 • spantning, inredningssnickeri, mm          110 dagar
 • Repslagarresa med teoretisk och praktiskt repslageri   5 dagar
 • Praktik hos båtbyggare   5 dagar
 • Segelsömnad, teori och praktiskt segelsömnad, 5 dagar
 • Båtteori       2 dagar
 • Praktiskt verkstadsarbete, underhåll, 10 dagar
 • Slutsegling i småbåtar,  inkl. förberedelse   5 dagar
 • Riggning, ytbehandling, handhavande   2 dagar
 • Föreläsningar, temadagar, arbetsdagar   4 dagar

Summa:          175 dagar

Kursintyg
Efter kursen får du ett intyg på genomgången kurs.
De delar du ej deltagit i markeras “ej deltagit”