Vill du jobba med människor?

Är din framtidsdröm att bli beteendevetare, psykolog, socionom, lärare eller att
arbeta inom vården?
Är du nyfiken på hur vi som människor utvecklas, förändras och växer?
Behöver du förbättra din kompetens för studier på högskola eller universitet?

Allmän kurs Beteendevetare
Längd: 1 läsår
Kursstart: 18 augusti 2020
Senast ansökan: 
31 maj 2020

Ansvarig lärare: Christine Falk
(christine.falk@stensund.se)
Kostnader: Kurslitteratur, resor, studiebesök m.m. 5 000 kronor.

Kurstid: 
18 aug 2020 - 11 jun 2021
Prova-på-dagar: 31 mars - 2 april 2020
Klicka här för mer info om prova på

Profildelen:
Hälften av tiden på Allmän kurs beteendevetare ägnas åt allmänna ämnen. Den andra delen (profildelen) består av tolv lektioner i veckan där fokus ligger på psykologi, pedagogik och sociologi. Du får chansen att fördjupa dig i dessa ämnen och utveckla kunskaper i mänskligt beteende.

Denna kurs skänker kunskap inom folkbildning, personlig utveckling, hälsa, folkhälsa och samtalsmetodik. Vill du studera och utvecklas tillsammans med andra?

I formatet för denna allmänna kurs ingår föreläsningar, grupparbeten, skapande verksamhet, samtalsgrupper, grupputvecklande aktiviteter, studieresa och uppsatsskrivande.

För att få behållning av kursen är det viktigt att kunna delta både fysiskt, psykiskt och socialt. Vi värdesätter närvaro och engagemang för studierna".

Vad innehåller kursen? 
Hälften av arbetsveckan (ca.15 lektioner) ägnar du åt att läsa gymnasiegemensamma ämnen. Här väljer du själv ämnen och komponerar din egen studieplan beroende på dina behov av behörigheter. 

Hos oss kan du få alla behörigheter och chans att söka i en egen kvotgrupp till högskolan!