Robin:

"Ju större olikheter, desto mer stimulerande!”

 Tjugonioåringen Robin Lindgren går Allmän kurs beteendevetare för att äntligen skaffa sig
högskolebehörighet. Vad han ska läsa där vet han inte riktigt ännu, men han tycker att
psykologi är väldigt intressant. ”Förut har jag alltid haft svårt för studier, men här har jag
blivit personligt engagerad i kursen”, berättar han. Klassen är en bra blandning av olika åldrar
och livserfarenheter. ”Vi trivs bra ihop och utvecklas tillsammans”, säger han. ”Ju större
olikheter desto mer stimulerande!” Robin har valt att bo på skolan eftersom han har behov av
struktur, något som inte funkade för honom på gymnasiet. På Stensund har han kommit in i
positiva rutiner, med träning, kost och sömn, som hjälper honom att klara av skolarbetet. Att
skolan har en tydlig alkohol- och drogpolicy är också viktigt för att det ska fungera.” Jag tror
bara att jag har varit borta en dag det här läsåret”, säger han. Robin har läst in alla
behörigheter på två år på skolan. ”Det hinner man. Lärarna är duktiga, engagerade och
pedagogiska”. På fritiden spelar Robin fotboll i ett lokalt lag, men är även engagerad i skolans
idrottsförening och ser till att det händer grejer på skolan kvällstid. ”Skolan är som en stor
familj, en mysigare variant än gymnasiet”, säger han.