Diet for a Green Planet

Behörighet: 
Kursen är utformad för er som arbetar inom eller i anknytning till storkök i offentlig eller privat regi. Kursen är applicerbar på olika yrkesroller, såväl praktiska som administrativa - Du kan nämligen välja att arbeta med allt ifrån att utforma menyer till att uppdatera styrdokument.

Andra roller inom mat och miljö har dock också behörighet, t.ex. politiskt aktiva som vill bättra på sina kunskaper om maten som ett miljöverktyg. 

Om kursen: 
Diet for a Green Planet är ett vedertaget måltidskoncept som med stor framgång bygger ett hållbart livsmedelssystem från bord till jord. Kursen Diet for a Green planet syftar till att ge varje deltagare kunskaper att servera medveten mat som gynnar utvecklingen av hållbara jordbruk, hav och hälsa i Sverige. Innehåll och utformning är praktiskt planerade och kursmomenten appliceras på den egna verksamheten. Allt ifrån val av råvaror till organisatoriska förändringar och administrativa utmaningar såsom upphandlingsregler behandlas i kursen. Ett stort utbyte mellan deltagarna i kursen - i form av synergier och samarbeten - medför också ett stort mervärde. Vi rekommenderar varmt att två eller fler medarbetare från varje verksamhet deltar för att förankra förändringsarbetet. 

Kursen hålls av oss på BERAS ihop med samarbetspartners. Vi står själva för undervisningen och är handledare i det förändringsarbete som du som kursdeltagare väljer att initiera i din verksamhet under kursens gång. Kursmomenten är utformade för att integreras i den verksamhet du representerar och blir således ett självklart startskott och stöd i förändringsarbetet i just din organisation. Kursen innebär alltså att ni kan komma igång med förändringsarbetet direkt - eller få en rejäl skjuts framåt i det förändringsarbete ni redan driver. 

Välkomna till kursen Diet for a Green Planet - tillsammans bygger vi bit för bit ett hållbart livsmedelssystem. 

Litteratur/film: Diet for a Green Planet, Östersjövänlig mat i praktiken, Vi delar ett hav, Morgondagens Jordbruk, dokumentärfilmer på olika teman för hållbar mat, m.m.

Tid
Distansstudier på deltid 50% 
(motsvarar ca. 8 timmars studietid/vecka)

Introduktionsdagar (Träff 1) 29-30 april

Träff 1:
Introduktion Miljökonsekvenser: Maten - nyckeln för miljön
Vår kosthållnings konkreta ekologiska fotspår - en metod att hitta dem, förstå dem - och att vända nedbrytande till uppbyggande
Närande och tärande jordbruk Spårning, varifrån kommer råvarorna?
Diets for a Green Planet – de fem kriterierna
Vad innebär förändringsarbete?

Studiebesök (Träff 2) 9-10 september

Träff 2: Studiebesök i valda delar av livsmedelskedjan - lantbruk, förädlare och en restaurang som tillämpar Diets for a Green Planet. Samtal om hållbarhets- utmaningar inom de olika delarna i livsmedelssystemet.

Förändringsledning (Träff 3) 10-11 november

Träff 3: Introduktion till och start av praktiskt förändringsarbete. Stegen i en förändringsprocess, förankring, arbete med vision, strategi och taktik. Reflektion av arbetet hitintills. Vilka viktiga frågor är fortfarande olösta? Introduktion av examensuppgiften: Din personliga vision i arbetet och början till en strategi.

Examen (Träff 4) 15-16 april 2021

Träff 4: Avslutning på kursen med gemensamma presentationer av examensuppgifterna!

Ansvarig lärare: Hans von Essen & Fredrik Birath
hans@berasinternational.se, 
fredrik@berasinternational.se
073 562 77 38, 070 461 07 69

Ansökan: Via länken nedan eller klicka här

Du behöver inte bifoga betyg eller referenser, berätta bara kort om dig själv, varför du vill gå kursen och hur den skulle gynna dig. 

Ekonomi
Kursen är studiemedels- berättigad för 50% studier.
En anmälningsavgift på 375 kr tas ut i samband med antagningen och 2 500 kr för studiebesöksresan och samtliga måltider faktureras under kursens början. Eventuellt logi och resor till och från Stensund betalas av kursdeltagaren.


Om Beras
BERAS, Building Ecological Recycling Agriculture and Societies, var ursprungligen ett omfattande forskningsprojekt om kretsloppsjordbruk som resulterade i måltidskonceptet Diet for a Green Planet, vilken la grunden för Södertälje kommuns prisbelönade arbete med hållbar mat – ett arbete som uppmärksammades internationellt och ledde till att Diet for a Green Planet blev antagen som en modell i FN:s tioåriga program Sustainable Food Systems Programme.

Bilderna är från Varma kök, Skillebyholm, www.varmasverige.se som är en samarbetspartner i kursen. 
 

Diet for a Green Planet

Vill du göra din organisation till en del av lösningen på framtidens hållbara matsystem? Välkommen till kursen som kombinerar grundliga kunskaper om hållbar mat med förändringsledning av storkök.

Bilderna är från Varma kök, Skillebyholm, www.varmasverige.se som är en samarbetspartner i kursen.