Etableringskurs på folkhögskola är till för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som omfattas av etableringsuppdraget och har en etableringsplan. Speciellt personer som har en kort tidigare utbildning ska få gå kursen.

Etableringskurs på folkhögskola
Etableringskurs på folkhögskola är en utbildning för nyanlända invandrare som innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande delar. Satsningen är ett uppdrag från regeringen och genomförs i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet.

Vad innehåller kursen?
Etableringskurs på folkhögskola är en särskilt anpassad utbildning och innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande insatser.

Kursens innehåll och upplägg beror mycket på vilka deltagare som finns i klassen och vad de har för tidigare erfarenheter. Varje kurs blir på så sätt unik och anpassad för deltagarna.

Kursen innehåller bland annat:
Konversation
Utflykter
Kulturella skillnader i arbetslivet
Sociala koder
Bemötande och relationer
Medarbetarskap
Kommunikation

Deltagare som gått kursen ska:
Få ett kompetensintyg, som kan användas för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Intyget ska även kunna användas vid intag till Sfi.
Genom studie- och yrkesvägledning få en plan för hur en efter kursen på folkhögskola kan göra för att få ett arbete. Folkhögskolan överlämnar planen till den arbetsförmedling som anmält personen till utbildningen.

Hur gör jag?
Etableringskurs på folkhögskola finns till för personer som är nyanlända till Sverige. Personen måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsuppdraget. Kontakta din lokala arbetsförmedling om du är intresserad av att gå kursen.