Arbeta med det du älskar.

Älskar du träning?
Är du intresserad av hälsa?
Vill du ha ditt intresse som yrke?
Söker du ett framtidsyrke inom den snabbast växande branschen?
Vill du kostnadsfritt utbilda dig till certifierad PT, Massör eller Kostrådgivare?

Hälsocoach
Längd: 1 läsår
Kursstart: 18 augusti 2020
Ansökan: 15 maj 2020
Antagningskriterier: se nedan
Ansvarig lärare: Uno Vesterlund (uno.vesterlund@stensund.se)
Prova-på: Efter överenskommelse
Kostnader: Kurslitteratur, studiebesök, kopiering etc. beräknas kosta 8 000 kr.
Kurstid: 18 aug 2020 - 11 juni 2021
Ansök genom att klicka här eller på bilden nedan till höger."Det här var det bästa året i mitt liv! Jag lärde mig så mycket mer än jag någonsin kunnat tänka mig och jag har genomgått en enorm personlig utveckling!"

Så uttrycker sig många av våra deltagare när de slutfört Hälsocoachutbildningen på Stensund. Vi erbjuder en utbildning som verkligen förbereder dig för att arbeta med hälsa och du får så mycket mer…

Till skillnad från dyra kommersiella snabbutbildningar undervisas du på Stensund ett helt skolår av erfarna kompetenta pedagoger under mer än 1000 timmar lärarledda lektioner.      
Du får kunskap, kompetens, färdigheter och erfarenheter inom hälsobefrämjande och hälsoutveckling. Utbildningen är dessutom kostnadsfri!
Genom mötet med hälsointresserade kurskamrater, övriga deltagare på skolan, personal, litteraturstudier, lektioner, övningar och teorier kommer du att växa som människa och som hälsocoach.

Mål med utbildningen
Vi har som mål att Hälsocoachutbildningen ska vara en av Sveriges bästa hälsoutbildningar och att den ska leda till arbete inom hälsobranschen. Vi garanterar högsta kvalitet genom att följa europeisk kvalitets standard  EA (fd.EHFA), och de nya branschspecifika riktlinjer som tagits fram av konsumentverket. Utbildningen uppdateras kontinuerligt utifrån hälsobranschens behov och den är godkänd av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund samt Branschrådet för hälsa.
                             

Efter utbildningen
När du aktivt genomfört utbildningen får du ett kursintyg och du har möjlighet att certifiera dig som Personlig Tränare, Massör och Kostrådgivare inom Branschrådet för hälsa. Du kan även bli medlem i Kroppsterapeuternas yrkesförbund där du får tillgång till starta eget hjälp, försäkringar, marknadsföring mm. Många hälsocoacher utbildade hos oss startar eget, men många får också anställning på gym och andra träningsanläggningar, på spa och hälsocenter, samt inom företagshälsovård.

Kursinnehåll
Läsåret har en röd tråd uppbyggd kring övergripande ämnen som coachning, kommunikation, hälsopedagogik, ledarskap, humanbiologi, träningsmetodik, manuell medicin och kost. Inom dessa ämnesområden ryms olika delkurser som ger en teoretisk kunskapsbas och praktisk kompetens för ett yrkesliv i hälsobranschen.

Du kommer få djupgående praktiska och teoretiska kunskaper inom:

 • Hälsa och hälsopromotion, hur livsstil och levnadsvanor påverkar vår hälsa.
 • Hälsopedagogik med fokus på förändringsprocessen.
 • Kommunikation och samtalsmetodik.
 • Kost och näringslära, grundläggande kompetens med fokus kostrådgivning för olika målgrupper.
 • Anatomi och fysiologi, hur du praktiskt tillämpar dessa kunskaper inom träning och hälsa.
 • Träningsmetodik och grundläggande träningslära i teori och praktik.
 • Stresshantering.
 • Ledarskap genom praktisk träning och reflektion kring teorier och praktik.
 • Natur, friluftsliv och hälsa. Naturen som arena för hälsoutveckling.
 • Massage, grundläggande friskvårdsmassage och behandlande massage med triggerpunkter och terapeutisk stretching.
 • Manuell medicin med akupunktur och mobilisering.
 • Starta eget företag.

 

Arbetsformer
Vi arbetar efter Folkhögskolans pedagogik och kunskapssyn. som bygger på en kombination av teori och praktik.
Vi utgår från deltagarnas kunskaper och erfarenheter och vi tillämpar ett arbetssätt, som ger utrymme för reflektion och analys av förvärvade kunskaper och erfarenheter.
Utbildningen är på heltid och lärandet bygger till stor del på kursdeltagarens delaktighet, så vi ställer höga krav på aktiv närvaro i utbildningen. Utbildningen är intensiv och kräver ett helhjärtat engagemang.
Vi ser lärandet som en process, där vi pedagoger stimulerar och utmanar kursdeltagarna och ser mötet mellan människor som en mycket viktig faktor för att lärandet förankras och fördjupas.

Undervisningen betonar därför samtalet som metod för kunskaps- attityd- och beteendeförändring. Som hälsocoach krävs kunskap och förståelse kring människan, både fysiologiskt, psykologiskt och socialt.

Du ges goda möjligheter att utvecklas som ledare och inspiratör. Du får övning i att göra muntliga presentationer, leda grupper samt coacha individer.
 

Externa samarbetspartners

Art of Training Trosa
Art of Running Trosa
Trosa Hälsocentrum
Skrotnissarna

sommarkurser 2019

konferens & fritid

restaurang

camping

gästhamn

kontakt

hitta hit

frisksportförbundet

alkohol- och drogpolicy