Antagning och urval

Krav för antagning

För att bli antagen behöver du behörighet för yrkeshögskola eller likvärdig utbildningsnivå. Du måste skicka in en fullständig ansökan med styrkta betygkopior, personbevis, foto, CV, arbetsintyg eller andra intyg som du bedömer som meriterande för utbildningen, referenser och ett personligt brev där du berättar om dig själv, varför du vill studera till hälsocoach och vad du planerar att göra efter avslutad utbildning.

Urvalskriterier
Utbildningen på Stensunds FHS innebär att du som deltagare är en viktig resurs som bidrar med dina tankar och erfarenheter i de olika kursmomenten. För att skapa hög kvalitet i utbildningen strävar vi efter att sätta ihop en klass med stor mångfald där alla kan lära av varandra. Vi antar en grupp på 24 deltagare. Urvalet baseras på din motivation, dina erfarenheter, intryck av intervjun och referenser.

Antagningsprocessen
Vi behandlar varje ansökan efterhand de kommer in. Vi kallar behöriga sökanden till en intervju på Stensunds FHS den 18 maj. Vi lämnar besked om du blivit antagen veckan därefter. Om du ej blivit antagen kan du få en reservplats som du måste bekräfta att du tackar ja till. Vid avhopp tar vi in reserver fram till skolstart.