Kontakt med naturen,
överlevnad och gemenskap

Naturliv vänder sig till dig som vill kombinera naturupplevelser, överlevnadskunskaper, traditionella hantverk, vildmarksliv och samtidigt utveckla ditt ledarskap som naturguide. Kursens syfte är att återknyta till naturen i gemenskap med andra samt att erhålla de verktyg du behöver för att själv leda grupper och individer i naturen.

Kursupplägg
Kursen är baserad på lägerträffar en helg i månaden, där vi bor tillsammans i skogen från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. Varje läger har ett speciellt tema, se plan nedan. Mellan helgträffarna kommer kursdeltagaren att få hemuppgifter relaterade till det aktuella temat, som upptar ungefär 10 timmar per vecka i studietid.

Vi kommer att lära oss de praktiska baskunskaper som krävs för ett liv i vildmarken – som t.ex. att göra upp eld genom friktion, bygga skydd, spåra djur, orientera utan karta och kompass, naturlig rörelse, ätliga och medicinala växter, fiske, pilbågsbygge, kanotpaddling, skinngarvning, tillverka snören, korgar och andra behållare av naturmaterial. Olika lekar, övningar och bara ett enkelt varande i naturen kommer att vävas in i varje kurstillfälle.

I slutet av kursen kommer vi ha en veckas långt läger där vi lever tillsammans och utövar de kunskaper, erfarenheter och relationer vi har byggt upp under det gångna året. Du kommer få chansen att leva helt från vad naturen har att ge, i gemenskap med andra, såsom människan har levt i tusentals år.

Tider:

Delmoment 1: Lägerplats & skydd, 19-21 oktober 2018  

Delmoment 2: Pilbågsbygge & skytte, 9-11 november 2018 
 
Delmoment 3: Eld, 14-16 december 2018 
 
Delmoment 4: Naturkontakt & gruppövningar, 11-13 januari 2019 
 
Delmoment 5: Spårning & orientering, 8-10 februari 2019 
 
Delmoment 6: Tillvarata ett djur, 8-10 mars 2019 
  
Delmoment 7: Fiske & kanotpaddling, 12-14 april 2019 
 
Delmoment 8: Vilda växter, 17-19 maj 2019 
 
Delmoment 9: Överlevnad, 14-20 juni 2019 

Målsättning

  • Fördjupa din kontakt med naturen och uppleva att du är en del av den
  • Lära dig hantverk och praktiska kunskaper som gör att du kan leva med naturen i högre utsträckning
  • Utveckla din pedagogiska verktygslåda med olika övningar, lekar och praktiska kunskaper
  • Utveckla ditt ledarskap som naturguide
  • Vara med i utvecklandet av en kultur/gemenskap som lever mer hållbart och närmare naturen

Saknar du gymnasieämnen?
Naturliv är en kurs som också är möjlig att kombinera för dig som behöver studera gymnasieämnen för att skaffa dig grundläggande högskolebehörighet. Det går bra att koppla samman kursen med 50 % studier på allmän kurs på Stensunds folkhögskola. Då studerar du Naturliv på distans och gymnasieämnen på plats på skolan. Det finns möjlighet att bo på skolans internat.

Frågor?
Kursansvariga: Niklas Taliaferro (0720368682) eller Johan Örlander (0736789554)
www.stensund.se,
stensund@stensund.se

Fakta

Kurstid: 1 oktober 2018 – 20 juni 2019
Studietakt: 50 %, vilket motsvarar 10 timmars studier i veckan
(Alternativt 100 % om du behöver komplettera med Allmän kurs, gymnasieämnen)
Studieform: Distanskurs med en helgträff varje månad, fredag eftermiddag till söndag eftermiddag.
Sista anmälningsdag: 20 september 2018.
Antal studieplatser: 20st
Kostnader: 500kr per helgträff, samt 1000kr för den veckolånga träffen. Detta täcker all mat (ekologisk) och materialkostnad för hela kursen. Kursavgiften betalas in månadsvis.

Kursen är CSN berättigad