Naturliv vänder sig till dig som vill kombinera
naturupplevelser, överlevnadskunskaper, traditionella hantverk, vildmarksliv och samtidigt utveckla ditt ledarskap som naturguide. Kursens syfte är att återknyta
till naturen i gemenskap med andra samt att erhålla verktyg du kan använda för att själv leda grupper och individer i naturen.


Kursupplägg
Kursen är baserad på lägerträffar en helg i månaden, där vi bor tillsammans i skogen från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. Varje läger har ett speciellt tema, se plan nedan. Mellan helgträffarna kommer kursdeltagaren att få hemuppgifter relaterade till det aktuella temat. 

Vi kommer att lära oss de praktiska baskunskaper som krävs för ett liv i naturen – som t.ex. att göra upp eld genom friktion, bygga skydd, spåra djur, orientera utan karta och kompass, naturlig rörelse, ätliga och medicinala växter, fiske, kanotpaddling, tillverka snören, korgar och andra behållare av naturmaterial. Olika lekar, övningar och bara ett enkelt varande i naturen kommer att vävas in i varje kurstillfälle.

I slutet av kursen kommer vi ha en veckas långt läger där vi lever tillsammans och utövar de kunskaper, erfarenheter och relationer vi har byggt upp under det
gångna året. Du kommer få chansen att leva helt från vad naturen har att ge, i gemenskap med andra,
såsom människan har levt i tusentals år.

Naturliv är ett alternativ som fortbildning eller påbyggnadskurs för dig som vill läsa på allmän linje
på Stensunds folkhögskola. Det går bra att kombinera kursen med 50% studier på allmän linje.

Målsättning

  •  Fördjupa din kontakt med naturen och uppleva att du är en del av den
  • Lära dig hantverk och praktiska kunskaper som gör att du kan leva med naturen i högre utsträckning
  • Utveckla din pedagogiska verktygslåda med olika övningar, lekar och praktiska kunskaper
  • Stärka din hälsa och välmående genom kontakt med naturen och en stressfri närvaro i gemenskap
  • Vara med i utvecklandet av en kultur/gemenskap som lever mer hållbart och närmare naturen


Tider

Delmoment 1: Intro, 23-25 augusti 2019

Delmoment 2: Skål, sked & snöre, 6-8 september 2019

Delmoment 3: Skydd & sovfäll, 4-6 oktober 2019

Delmoment 4: Bärram & bärkorg, 15-17 november 2019

Delmoment 5: Eld, 13-15 december 2019

Delmoment 6: Naturkontakt & naturligrörelse, 10-12 januari 2020

Delmoment 7: Spårning & orientering, 7-9 februari 2020

Delmoment 8: Tillvarata djur, 6-8 mars 2020

Delmoment 9: Fiske & kanotfärd, 17-19 april 2020

Delmoment 10: Vildaväxter, 15-17 maj 2020

Delmoment 11: Överlevnad, 12-18 juni 2020

Kursansvariga 
Niklas Taliaferro och Johan Örlander. För mer info om oss, kolla in vår hemsida
www.naturliv.org

Kontaktuppgifter 
Niklas Taliaferro – 0720368682, niklas.taliaferro@stensund.se
Johan Örlander - 0736789554, johan.orlander@stensund.se

Ansökan och antagning
Vid fler ansökande än platser kommer antagning utgå från personligt brev och intervju, utifrån vilka vi
kommer att välja dem som har högst engagemang för medverkan samt tydlighet att kunna fullfölja hela
kursen. 

Fakta

Kurstid: 18 augusti 2020 – 11 juni 2021
Studietakt: 50 %, vilket motsvarar 10 timmars studier i veckan
Studieform: Distanskurs med en helgträff varje månad, fredag eftermiddag till söndag eftermiddag, plus en avslutande överlevnadsvecka
Träffar: 11 obligatoriska träffar
Sista anmälningsdag: 15 maj 2020
Kostnader: 600 kr för mat och logi per kurshelg

Kursen är CSN berättigad.
Ansök genom att klicka här eller via bilden nedan