Gör skillnad.

Behöver du komplettera dina gymnasiestudier för att komma in på Polishögskolan? Vill du läsa kriminologi, sociologi, psykologi och juridik samtidigt som du jobbar på att bli i fysiskt toptrim? Då är Allmän kurs polisförberedande kursen för dig!

Allmän kurs Polisförberedande
Längd: 1 läsår
Kursstart: 18 augusti 2020
Sista ansökningsdag: 31 maj 2020
Ansvariga lärare: Tommy Fogelberg
(tommy.fogelberg@stensund.se) och Torbörn Klefborg (torbjorn.klefborg@stensund.se
Kostnad: Kurslitteratur, studieresa mm. Beräknas kosta 5000 kr.
Kurstid: 18 aug 2020 - 11 jun 2021
Prova-på-dagar: 31 mars - 2 april 2020
Klicka här för mer info
Ansök via bilden nedan eller klicka här


På Allmän kurs Polisförberedande får du en inblick i ämnen som är förknippade med polisyrket.  
Vi diskuterar och funderar över polisens roll i samhället. 
Omfattningen av kriminalitet i samhället och tankar om orsaker till kriminalitet studerar vi tillsammans med grundläggande juridik. 
Vi lär oss om människan som individ och i grupp, men också som medborgare i samhället. 
Genom fysisk träning och idrott blir du väl förberedd inför ansökan till polishögskolan.  
Ett år på Stensund gör dig väl förberedd för fortsatta studier på polishögskolan och det framtida polisyrket. 

Profilämnen
Att vara polis och arbeta som polis 
Människan och rättssamhället 
Kriminologi och kriminalitet i samhället 
Fysträning och idrott, teori i träningslära 
Rättssamhället, översikt över de rättsvårdande myndigheternas arbete, påföljdssystemets uppbyggnad 
Grundläggande juridik 
Utvecklings- och socialpsykologi 
Drogberoende och behandling, droger och beteende 
Hur går kursen till? 
Under kursens gång utvecklar kursdeltagaren förståelse för polisyrket genom studier, diskussioner och egna arbeten inom ramen för profilämnena. 
Föreläsningar, studiebesök, möten med yrkesverksamma poliser m.m. fördjupar inblicken i polisyrket. 
En studieresa i mars ingår också.  
Parallellt med detta läser du som deltagare gymnasiegemensamma ämnen. Det tar halva kurstiden.

Antagningskriterier
Vi som arbetar i profilen välkomnar alla sökande som är studiemotiverade och positiva till personlig utveckling och siktar på fortsatta studier på Polishögskolan eller liknande högskoleutbildning. Vi prioriterar sökanden som ännu inte har uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier.