Vill du ha ett spännande och viktigt jobb?

Allmän kurs Polisförberedande och väktare
Längd: 1 läsår
Kursstart: 18 augusti 2020
Sista ansökningsdag: 31 maj 2020
Antagningskrav: Svenskt personnummer, godkänt betyg i Sv1, 20 år, vara ostraffad, samt
enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter FAP 579-2 vara godkänd av Länsstyrelsen för att kunna
påbörja praktisk yrkesträning.

Kontaktperson: Petra Fasth petra.fasth@stensund.se
Kostnad: Kostnader: Kurslitteratur, väktarkläder, studiebesök mm. 5000 kr
Kurstid: 18 aug 2020 - 11 jun 2021
Prova-på-dagar: 31 mars - 2 april 2020
Klicka här för mer info
Ansök genom att klicka här


Den svenska säkerhetsbranschen växer snabbt. Tusentals nya poliser, väktare och
ordningsvakter behöver utbildas. Stensunds folkhögskola erbjuder i samarbete med
BYA väktarskola en ettårig utbildning efter vilken du kan gå direkt ut i arbete som
väktare eller söka vidare till Polishögskolan. 
 
Stensunds folkhögskola organiserar hela utbildningen med VU1 (Väktargrundutbildning),
praktik och VU2 i samarbete med BYA (Bevakningsbranschens Yrkes- och
Arbetsmiljönämnd) som utfärdar yrkesbevis. I utbildningen ingår också 160 timmars praktik på bevakningsföretag, sociologi, psykologi,
kriminologi, juridik, ledarskapsutveckling, första hjälpen och HLR. Genom fysisk träning,
träningslära och idrott blir du väl förberedd inför ansökan till Polishögskolan.

Eftersom körkort är ett krav för att få anställning som väktare samarbetar Stensunds
folkhögskola med Kringlans trafikskola i Södertälje så att du kan få rabatterade priser på din
körkortsutbildning under tiden du studerar hos oss. 
Hälften av tiden på Allmän kurs Polisförberedande och Väktare ägnas dessutom åt
gymnasiegemensamma ämnen för att uppnå behörighet att söka till Polishögskolan.
Godkänt betyg i Svenska 1 är dock ett antagningskrav.

Efter avslutad kurs kan du gå direkt ut i arbete som väktare och är även förberedd för
fortsatta studier på Polishögskolan.