Gör skillnad.

Allmän kurs Polisförberedande
Längd:
1 läsår
Kurstid: 7 jan 2020 - 18 dec 2020
Sista ansökningsdag: Löpande
Ansvariga lärare: Tommy Fogelberg (tommy.fogelberg@stensund.se) och Torbörn Klefborg (torbjorn.klefborg@stensund.se
Kostnad: Kurslitteratur, studieresa mm. Beräknas kosta 5000 kr.
Ansök genom att klicka här

På Allmän kurs Polisförberedande får du en inblick i  ämnen som är förknippade med polisyrket. Vi diskuterar och funderar över polisens roll i samhället. Omfattningen av kriminalitet i samhället och tankar om orsaker till kriminalitet studerar vi tillsammans med grundläggande juridik. Vi lär oss om människan som individ och i grupp, men också som medborgare i samhället. Genom fysisk träning och idrott blir du väl förberedd inför ansökan till polishögskolan.

Profilämnena tar upp:

  • Att vara polis och arbeta som polis.
  • Människan och rättssamhället
  • Kriminologi och kriminalitet i samhället
  • Fysträning och idrott, teori i träningslära
  • Rättssamhället: översikt över de rättsvårdande myndigheternas arbete, påföljdssystemets uppbyggnad
  • Grundläggande juridik
  • Sociologi 
  • Psykologi


Hur går kursen till?

Under kursens gång utvecklar du en förståelse för polisyrket genom studier, diskussioner och egna arbeten inom ramen för profilämnena. Föreläsningar, studiebesök, möten med yrkesverksamma poliser m.m. fördjupar inblicken i polisyrket. En studieresa i mars ingår också. Parallellt med detta läser du gymnasiegemensamma ämnen. Det tar halva kurstiden. 

Efter avslutad kurs är du väl förberedd för fortsatta studier på Polishögskolan eller liknande högskoleutbildning och det framtida polisyrket.

För dig som siktar på fortsatta studier på Polishögskolan. Profilen ägnas åt kriminalitet i samhället, kriminologi, rättssamhället, sociologi, psykologi, juridik och fysisk träning och mycket mer.