Yamandu:

”Jag är här för att jag ska bli polis”


Yamandu Cano Gonzalez går allmän kurs polisförberedande på Stensund. ”Jag har inte alltid
varit den bästa versionen av mig själv”, säger han. ”Jag var strulig och slogs.” Nu vill han
vara med och ge tillbaka till samhället. Yamandu har arbetat som integrationspedagog för
ensamkommande flyktingbarn, men upplevde att riktlinjerna för hans arbete var för luddiga.
Eftersom han fortfarande vill hjälpa människor siktar han nu på att bli polis och går
polisförberedande för att läsa in högskolebehörighet. Med sina 30 år är han äldst i klassen och
har mycket erfarenhet att bidra med i diskussionerna. ”Jag gillar folkhögskoleandan. Det är
inte en massa prov. Jag lär mig bättre genom att diskutera”, säger Yamandu, som tycker att
lärarna är bra på att lyfta fram det som är bra hos alla. Klassen har även fått träffa olika sorters
poliser och varit ute på en del studiebesök för att få en bild av polisyrket. Nästa vecka åker de
till Rinkeby och träffar poliser där. Yamandu uppskattar också den fysiska träningen han får
på lektionstid. Han har ett träningsschema som ska förbereda honom