Vill du hjälpa människor?

På vår Socialpedagogutbildning får du de viktigaste verktygen för att arbeta med människor. Till Hösten 2018 har vår utbildning uppdaterats och breddats till att täcka fler fält inom det socialpedagogiska arbetet

Kurstyp: Yrkesutbildning, Profilkurs
Längd: 2 år, 4 terminer
Kursstart: 20 augusti 2019
Ansökan: 1 januari - 15 april (Stängd)
Antagningskriterier: 3 år gymn med uppnådd grundläggande behörighet till Yrkeshögskola, 23 år, 3 års drogfrihet, arbetslivserfarenhet
Kostnader: Kurslitteratur, material, studieresa mm. Beräknas kosta 10 000 kr.
Kontakt: Madeleine Söderström
Mail: madeleine.soderstrom@stensund.se
Telefon: 0156-532 00
Kurstid: 20 augusti 2019 - Början av juni 2021
Kursen är i studiemedelshänseende placerad på eftergymnasial nivå

SOCIALPEDAGOGUTBILDNING
Vill du bli socialpedagog med möjlighet att arbeta i det sociala fältet inom skola, socialpsykiatri, behandlingshem, öppenvård eller förebyggande verksamhet för vuxna/unga/barn eller annan pedagogisk verksamhet. Då är detta din yrkesutbildning. Välkommen till en fyraterminers yrkesinriktad utbildning som ger dig kunskaper och kompetens till ett professionellt yrke i det psykosociala fältet. Bl a ingår:

 • Samtalsmetodik
 • MI ( Motivational interview)
 • KBT/ACT
 • Anknytningsteori
 • Kris/Trauma/PTSD
 • Riskbruk /Missbruk / Beroende: spel, alkohol, droger (Sex, shopping, digital, kropp, mat….)
 • Beteendevetenskap/Psykologi/Pedagogik/Sociologi
 • Socialpedagogik
 • Kommunikation/Relation
 • Familj- och nätverksarbete         
 • Riskmiljö och Kriminalitet
 • Psykisk ohälsa/Neuropsykiatri
 • Hälsa och livsbalans
 • Ett hållbart arbetsliv
 • Ledarskap
 • Verksamhet och Organisation
 • Värdskap/Aktivitet/Event
 • Barnens rätt; Barnavård och Utredning
 • Sociallagstiftning och Dokumentation

Du kommer att få teoretisk kunskap men också öva dig i olika behandlings- och samtalsmetoder. Du får dessutom många möjligheter till personlig utveckling, till att möta dig själv, dina värderingar samt ditt förhållningssätt gentemot dig själv och andra människor. Den första terminen är vi mest på Stensund, förutom en veckas fältstudier.  Gruppen svetsas ihop av gemensamma övningar och dialoger samt aktiviteter som segling, teambuilding och vandring. Termin tre består av LIA/praktik på heltid.Termin fyra fokuserar vi på praktisk metodik utifrån vad vi läst tidigare terminer samt erfarenheter från genomförd LIA/praktik. Vi gör även en studieresa till Italien termin 4.

Vår utbildning ger dig en bred kunskap om människan. Vår grundsyn är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Du utvecklar i utbildningen bl a verktyg för hur du låser upp svåra situationer. Hur du skapar och formar goda relationer och ett eget ledarskap. Du övar även på att fylla på dig själv, skapa ett bra flöde och ett hållbart arbetsliv. Du får också en bred kunskap om olika teorier och metoder i ett socialpedagogiskt arbete.  

utbildningar

äventyr & träning

profildagar

båtbyggarlinjen

socialpedagog

hälsocoach

uppdragsutbildning

byfa

etableringskurs

sommarkurser 2019

konferens & fritid

restaurang

camping

gästhamn

hitta hit

frisksportförbundet

alkohol- och drogpolicy