Vill du hjälpa människor?

På vår Socialpedagogutbildning får du de viktigaste verktygen för att arbeta med människor. Till Hösten 2018 har vår utbildning uppdaterats och breddats till att täcka fler fält inom det socialpedagogiska arbetet

Socialpedagog
Längd: 4 terminer
Kursstart: 20 augusti 2019
Ansökan: Senast 15 april 2019
Antagningskriterier: se nedan
Ansvarig lärare: Madeleine Söderström, madeleine.soderstrom@stensund.se
Prova på: efter överenskommelse
Kostnader: Kurslitteratur, material, studieresa mm. Beräknas kosta 10 000 kr.
20 augusti 2019- Början av juni 2021


SOCIALPEDAGOGUTBILDNING
Vill du bli socialpedagog med möjlighet att arbeta i det sociala fältet inom skola, socialpsykiatri, behandlingshem, öppenvård eller förebyggande verksamhet för vuxna/unga/barn? Då är detta din yrkesutbildning. Välkommen till en fyraterminers yrkesinriktad utbildning som ger dig kunskaper och kompetens till ett professionellt yrke i det psykosociala fältet. Bl a ingår:

 • Samtalsmetodik
 • MI ( Motivational interview)
 • KBT
 • ACT
 • Socialpedagogik
 • Anknytningsteori
 • Kris/Trauma/PTSD
 • Riskbruk - Missbruk - Beroende ( spel, alkohol, droger, shopping, kropp, mat, sex….)
 • Beteendevetenskap
 • Psykologi/Pedagogik/Sociologi
 • Relationer, Familj- och nätverksarbete               
 • Riskmiljö och Kriminalitet
 • Psykisk ohälsa/Neuropsykiatri
 • Hälsa och livsbalans
 • Barnens rätt; Barnavård och Utredning
 • Kommunikation
 • Mötets Miljö
 • Min samtalsmetodik
 • Ledarskap
 • Ett hållbart arbetsliv
 • Verksamhet och Organisation
 • Sociallagstiftning och Dokumentation

Du kommer att få teoretisk kunskap men också öva dig i olika behandlings- och samtalsmetoder. Du får dessutom många möjligheter till personlig utveckling, till att möta dig själv, dina värderingar samt ditt förhållningssätt gentemot dig själv och andra människor.

Vi gör en studieresa till Italien termin 4. Den första terminen är vi mest på Stensund, förutom en veckas fältstudier. Gruppen svetsas ihop av gemensamma upplevelser som segling och vandring. Termin tre består av praktik på heltid. Termin fyra fokuserar vi på praktisk metodik utifrån vad vi läst tidigare terminer.  Vår grundsyn är att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Vi ger dig en bred kunskap om människan samt olika teorier och metoder i ett socialpedagogiskt arbete.

utbildningar

äventyr & träning

profildagar

båtbyggarlinjen

socialpedagog

hälsocoach

uppdragsutbildning

byfa

etableringskurs

sommarkurser 2017

konferens & fritid

restaurang

camping

gästhamn

hitta hit

frisksportförbundet

alkohol- och drogpolicy