Nathalie:

 Man kan inte läsa sig till allt”

Nathalie Vrankovic går sista terminen på socialpedagogutbildningen (SP) på Stensund. Hon
brinner för idrott och hälsa och började sin ”stensundskarriär” med att gå
hälsocoachutbildningen här för några år sedan. Kunskaperna från hälsocoach kan hon få
användning för i sin nya roll som socialpedagog med fokus på ungdomar. Nathalie själv tränar
en hel del. Hjärtat klappar extra mycket för handboll. ”Jag är en riktig lagspelare”, säger hon,
”jag hämtar kraft i teamet.” Just nu är teamet klassen, där de jobbar mycket i grupp. De övar
på familjesamtal genom att ha rollspel, har samtalsgrupper där de delar med sig av personliga
problem eller diskuterar teman som drömmar, självbild eller hälsa. Just nu, efter den tredje
terminens praktik, bygger de fiktiva behandlingshem med utgångspunkt i sina erfarenheter.
Nathalies grupp har bestämt sig för ett HVB-hem för pappor med barn. ”Det är utmanande att
gå i SP ”, säger Nathalie, ”vi har högt i tak och är raka och ärliga mot varandra. Man kommer
hit med förutfattade meningar och tror att man vet var man står, men man ändrar synsätt på
saker och ting ju mer man lär sig.” Nathalie uppskattar folkhögskolans sätt att lära sig genom
att dela varandras erfarenheter och inte bara genom teoretiska studier. ”Man kan inte läsa sig
till allt”, konstaterar hon.