Vill du bli inspirerad?

Vårkurs Världsmusik
Längd: 1 termin
Kursstart: 7 Januari 2020
Ansökan: Öppen för ansökan
Antagningskriterier: se nedan
Kursansvarig: Ale Möller
Huvudlärare: Ale Möller
Sista ansökningsdatum: 1 oktober 2019
Antagningsbesked: 15 oktober 2019

 

Om kursen
Kursen utgår hela tiden från det praktiska musicerandet i små eller större ensembler. Fokus ligger på arrangering, komposition, improvisation och scenisk medvetenhet.
Teoriundervisningen har alltid sin startpunkt i den praktiska verkligheten. Vi skall skaffa oss de användbara verktygen. Mycket verkstad! 
 
Du kommer att lära dig det som gör dig till en uppskattad bandmedlem, men du skall också kunna ta kapellmästarrodret om det behövs.
Du ska bli bli grymt säker på att direkt kunna höra olika skalor, tonplatser och ackord, och veta de musikaliska konsekvenserna av dessa.
Du ska öva att snabbt känna igen och kunna använda alla de spännande rytmer som finns i musik från olika delar av världen. Inte bara känna igen dem med huvudet utan verkligen få in dem i hela kroppen.

”VERKTYGSLÅDAN”
”Jag upplever att många musikanter, även på hög nivå, lider av att sakna en del grundläggande kunskapsverktyg. Det handlar om verktyg som behövs för att kunna känna sig trygg och fri i musikaliska möten, där osäkerhet i stället ofta lägger sig i vägen för spelglädjen. Många kommer på samma sätt inte över tröskeln till att improvisera eller komponera egen musik, men även här handlar det om samma verktyg. Alltså handlar den här kursen egentligen om att ta makten över sitt eget musikanteri!”
 
VEM ÄR DU?

Kursen riktar sig till:
• Dig som yrkesmässigt redan lever på hel- eller deltid av din musik, ha gått på musikhögskola eller utbildat dig själv på andra sätt till motsvarande nivå.
•  Du som redan har en bra nivå på ditt instrument och en genremässig förankring.
•  Du som vet att du redan kan mycket, men som också vet att du har luckor i ditt kunnande som du längtar efter att ta tag i.
•  Du som är sugen på att kunna använda din musik i nya sammanhang
•  Du som behöver tid och inspiration för träning och eget övande.
 
OBS: Du behöver inte vara en renodlad folkmusiker för att gå kursen. Du kan tex vara en ”folkmusikintresserad jazzmusikant”, eller en ”popmusiker som vill kunna spela afro och polska”.
 
TIDER
Kursens ramtider är januari - juni. För att underlätta för dig att hålla kontakten med dina vanliga spelsammanhang sker kursen i tre olika former:
1  Gemensamt arbete på Stensund
2  Distansarbete med en digital mötesplats på internet
3  Praktikperioder med plats för turnerande 

Arbetet fördelas mellan en bas av grundträning med Ale Möller och perioder av längre eller kortare gästlärarbesök hämtade från hans stora kontaktnät.
Kursen är avgiftsfri, men alla deltagare betalar en halvpension för fika och lunch på skolan (c:a 75 kr/dag på skolan). Om du vill bo på skolan betalar du en helpension för logi samt fika, lunch och middag (c:a 185 kr/dag på skolan).
Undervisningsspråk är svenska och engelska.

ANSÖKAN sker genom ett personligt brev där du berättar om dig själv, samt ett filmat spelprov på c:a 6-10 min. 

Kriterier för antagning
Kursen är en fortbildningskurs för yrkesarbetande folk- och världsmusiker, med inriktning på redskap för kulturella möten.
Du förväntas yrkesmässigt redan leva på hel- eller deltid av din musik, ha gått på musikhögskola eller utbildat dig själv på andra sätt till motsvarande nivå.
Vid antagningen görs bedömningen godkänd eller icke godkänd för kursens nivå. Mellan de som är godkända görs ingen inbördes poängbedömning.*

Skulle kursen få fler godkända anmälningar än vad som är möjligt att ta emot görs en lottdragning. Eftersom vi arbetar mycket i ensembler kommer dock viss hänsyn tas till vilka instrument som prioriteras vid urvalet. Även andra gruppdynamiska hänsyn kan komma att spela in.

Vårkursen